Societatea de inspecție tehnică UTIL-ECHIP INSPECT SRL are sediul social în București, sectorul 3, Bulevardul Energeticienilor, nr. 9E, Camera nr. 1235, Bloc M1, Etaj 2. Societatea a fost înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine J40/5883/2016 din 20.04.2016 și deține codul unic de înregistrare 35989062 din 20.04.2016.

Domeniul principal de activitate al Societății de inspecție tehnică UTIL-ECHIP INSPECT îl reprezintă codul CAEN 7120 ”Activități de testări și analize tehnice”; activitățile aferente procesului de inspecție tehnică sunt realizate de un număr de cinci angajați - un Director Tehnic/inspector tehnic, un RMC și trei inspectori tehnici.

Societatea de inspecție tehnică UTIL-ECHIP INSPECT SRL  a fost înființată cu scopul oferirii deținătorilor de echipamente și utilaje utilizate în construcții de servicii de inspecție tehnică prevăzute în procedurile de inspecție tehnică (PCC) publicate în Monitorul Oficial de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice MDRAP și oferirii de servicii de certificare a conformității produselor pentru construcții.

Astfel, Organismul de inspecție UTIL ECHIP-INSPECT (OI) din cadrul Societății de Inspecție tehnică UTIL – ECHIP INSPECT SRL (UTIL ECHIP-INSPECT) efectuează servicii de inspecție pentru persoane juridice private sau la solicitarea autorităților, în vederea furnizării informațiilor cu privire la conformitatea elementelor inspectate cu reglementări, standarde, specificații, scheme de inspecție sau contracte; parametrii inspecției tehnice includ aspecte referitoare la calitate, cantitate, siguranță, adecvare la scop și continua respectare a siguranței utilajelor și echipamentelor tehnologice aflate în exploatare.

Utilajele și echipamentele tehnologice inspectate trebuie să îndeplinească performanţe tehnice, tehnologice şi de securitate la un nivel de calitate predictibil, pe durate determinate, în condiţii parametrice uniforme și stabile, în conformitate cu cerințele din documentele de referință în raport cu care se efectuaeză inspecția tehnică.

Performanţele tehnice și tehnologice sunt evaluate în cadrul inspecțiilor tehnice periodice, inspecții care confirmă, pentru un interval de timp, validitatea capabilităţii de lucru, conform domeniului de utilizare precizat al utilajelor și echipamentelor tehnologice supuse activității de inspecție tehnică.

Prin urmare, Organismul de inspecție UTIL ECHIP INSPECT este o parte definită a Societății de inspecție tehnică UTIL-ECHIP INSPECT SRL, astfel încât să poată fi considerat responsabil pentru activitățile sale de inspecție.

Având în vedere faptul că Societatea de inspecție tehnică UTIL-ECHIP INSPECT SRL desfășoară și alte activități decât cele de inspecție, organismul de inspecție se identifică independent în cadrul structurii organizatorice a Societății de inspecție tehnică UTIL ECHIP INSPECT SRL ( puteti vizualiza aici ).

 

 

 

Structura organizatorică a Organismului de inspecție UTIL ECHIP INSPECT este documentată aici.

Activitățile de inspecție pe care le desfășoară Organismul de inspecție UTIL ECHIP INSPECT sunt documentate aici .

În vederea desfășurării serviciilor sale de inspecție, organismul de inspecție a documentat un acord juridic, care descrie condițiile contractuale în care furnizează inspecțiile și pe care îl încheie cu clientul său, la solicitarea acestuia. Modelul acestui acord juridic (contract prestari servicii inspecție) este anexa la procedura operațională ”Procesul de inspecție” cod PO 06 . Condițiile minime contractuale în care OI furnizează inspecțiile prevăzute de SR EN ISO 17020: 2012 pot fi verificate aici .