DESPRE INIȚIEREA  INSPECŢIEI TEHNICE

La solicitarea clienților, Secretariatul pune la dispoziția acestora în vederea completării, solicitarea de inspecție tehnică

Solicitarea de inspecție tehnică, formular PO 06 F1 ( descarca fisier ) completată de către client, împreună cu documentele anexate, este înregistrată în Registrul solicitari, de către Secretariat și transmisă către Directorul Tehnic în vederea analizei.

Directorul Tehnic analizează solicitarea de inspecție tehnică pentru a se asigura că indeplineste cerintele minime de furnizare ale serviciilor de inspectie solicitate, astfel:

  • clientul a furnizat toate informatiile necesare unei analize preliminare;
  • activitatea de inspecție solicitată se afla în domeniul său de expertiză tehnică;
  • organismul de inspecție dispune de toate resursele necesare pentru a duce la indeplinire serviciile contractate cu clientul;
  • activitățile de inspecție solicitate sunt analizate periodic prin audit intern și acolo unde este cazul sunt stabilite acțiuni corective;
  • solicitantul a furnizat toate informatiile referitoare la modelul, tipul, seria/nr inventar și anul de fabricație al utilajului/echipamentului/instalatiei pentru care se solicita inspectia;
  • documentația tehnica mentionata in solicitarea clientului este completa, în vederea începerii activității de inspecție tehnică și solicită, după caz, completarea dosarului tehnic.

Rezultatele analizei solicitării de inspecție tehnică se menționează de către Directorul Tehnic în Fisa de analiza solicitare de inspecție tehnică .

Diagrama procesului de inspectie poate fi verificata aici .